Vďaka prírodnému bohatstvu a výhodnej geografickej polohe s kultúrno-historickými pamiatkami a zachovanou ľudovou architektúrou, patrí Liptov k jedným z najkrajších a turistami najvyhľadávanejších regiónov cestovného ruchu na Slovensku.

Územie Liptova leží na severe Slovenska v blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice. Okres má horský a podhorský charakter. Stredom sa tiahne Liptovská kotlina, ku ktorej z južnej strany nadväzuje severná časť Nízkych Tatier, zo severnej časti Západné Tatry.

Liptov má rozlohu viac ako 2000 km². Kultúrne a hospodárske centrá Liptova sú Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Takmer 50% celkovej plochy Liptova tvoria lesy. Vyviera tu množstvo kyseliek a teplých minerálnych prameňov hlavne v obciach Bešeňová, Likavka, Kvačany, Žiar, Pribylina, Závažná Poruba, Liptovský Ján a iné. Región je známy aj liečebnými kúpeľmi.

Nízke Tatry vyhlásili za národný park NAPANT v r. 1978,  sú najrozsiahlejším a zároveň druhým  najvyšším pohorím Slovenska. Má rozlohu 81 095 ha a rozprestiera sa v strednej časti SR. Jedinečné výhľady na pohoria a údolia Slovenska sa návštevníkom naskytnú z najvyšších vrcholov Nízkych Tatier, ktorými sú Ďumbier (2043 m), Chopok (2024 m), Dereše (2004 m), Chabenec (1955 m) a Kráľova hoľa (1948 m). 

Pri prechádzaní Liptovom po ceste vedúcej z Liptovského Mikuláša do Ružomberka nemožno prehliadnuť obrovskú vodnú plochu - Liptovskú Maru, tzv. Liptovské more. Podľa objemu zadržanej vody ide o najväčšiu vodnú nádrž na Slovensku.
Hlavným účelom priehrady je protipovodňová ochrana, ale slúži aj na výrobu elektrickej energie.
            Vodná nádrž bola pomenovaná podľa obce zaplavenej vodou v roku 1975. Iba gotický kostolík, presnejšie jeho ruiny, ostali nad hladinou v lokalite Havránok. Kostol, postavený na staršom základe v druhej polovici 13. storočia a prestavaný v 15.-17. storočí pred napustením vodnej nádrže dôkladne preskúmali, jeho najhodnotnejšie architektonické a výtvarné detaily preniesli do areálu liptovského skanzenu v Pribyline. Po dokončení kópie kostola osadili do novostavby vybrané architektonické detaily spolu s výtvarnými časťami stavby. Liptovská Mara bola významnou lokalitou už v predhistorickej dobe. Archeologický výskum v súvislosti so stavbou vodnej nádrže ukázal jej úlohu v praveku i rannom stredoveku a boli tu nájdené nálezy z mladšej doby bronzovej, sídlisko púchovskej kultúry, opevnené sídlisko z mladšej doby rímskej a sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec nadviazala na staršie osídlenie a už v 12. storočí bola najvýznamnejším trhovým miestom v Liptove.    V 13. storočí vznikol gotický kostol s farou a prepoštstvom, ktoré existovalo do 18. storočia. Popri Partizánskej Ľupči sa tu často konali stoličné zhromaždenia a do zriadenia trvalého sídla Liptovskej stolice v 17. storočí tu bol stoličný archív.

Vodná nádrž Liptovská Mara ponúka aj široké možnosti pre vodné športy, ako napr. jachting, surfovanie, windsurfing, rybárčenie, člnkovanie, jazdu na vodných skútroch, či vodné bicyklovanie...