Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou, a je zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov.                                                                                  

Medzi priemerne 1400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov. Vo Východnej sa každoročne prezentujú i zahraničné súbory, súbory národností žijúcich na Slovensku či súbory Slovákov zo zahraničia. 

Množstvo sprievodných podujatí, ako autorské a tematické výstavy, krojovaný sprievod obcou, výstavy fotografií, tradičný jarmok, školy tanca, jarmok remesiel a ďalšie dotvárajú kolorit festivalu. 

Do pozornosti by sme Vám určite odporučili aj súťaž v jedení halušiek a pití žinčice. Festival sa uskutočňuje každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend.

Drevený artikulárny kostol Svätý Kríž

Evanjelický drevený artikulárny kostol sa nachádza v obci Svätý Kríž na strednom Liptove, v závere Krížskej doliny, patrí medzi najväčšie drevené kostoly v Európe a je zaradený aj do zoznamu UNESCO. Tento jedinečný kostol je skvostom Liptova, je zariadený v barokovom štýle v jednoduchom dedinskom podaní vďaka drevu z ktorého je celý postavený.

Bol sem prenesený počas výstavby Liptovskej Mary v rokoch 1974 až 1982 zo zatopenej obce Paludza. Prvý drevený evanjelický kostol v obci Paludza bol vystavaný v roku 1693 po Šopronskom zemskom sneme na ktorom bolo prijatých 82 článkov-artikulov, keď cisár Leopold povolil protestantom stavať drevené kostoly. Kostoly museli stáť mimo obce a museli byť postavené len z dreva. Neskôr bol kostol prestavaný tesárskym majstrom Jozefom Langom, ktorý nevedel čítať a písať bez projektov za 8 mesiacov v roku 1774 do dnešnej podoby.

V súvislosti s výstavbou vodného diela bol rozobratý a zreštaurovaný a v pôvodnej podobe znovu postavený v katastri obce Svätý Kríž, na území starého veľkopaludzského chotára, čím bola zachovaná autentičnosť pôvodného krajinného prostredia tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22.8.1982.

Kostol pochádza z roku 1729 a je to jedna z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ale aj v rámci Strednej Európy. Budova má krížový pôdorys s dvojposchodovými emporami, dosadajúcimi na silné drevené stĺpy. Na strope a chóre sú rastlinné a figurálne maľby, na ktorých vidno odev ľudu, mešťanov a šľachticov zo 17. a 18. storočia. Kostol slúžil obyvateľstvu troch obcí. Artikulárne kostoly nemohli mať vežu so zvonom, pri ich výstavbe sa nemohlo použiť železo ani kameň a stavať sa mohli len mimo hraníc obcí. Drevená zvonica bola pristavaná ku kostolu až po vydaní tolerančného patentu Jozefa I. v roku 1781. Kostolná veža bola postavená v roku 1781 a v roku 1921-1922 boli osadené vo veži nové zvony.
            Z vnútorného zariadenia je pozoruhodný najme barokový oltár z dreva pochádzajúci z pôvodného kostola z roku 1693, kazateľnica, kamenná krstiteľnica, maľby s biblickými výjavmi, lustre z benátskeho skla a organ. Kostol má kapacitu 6000 osôb, má 12 dverí a 72 okien. Od Horárne Dobák je kostol vzdialený asi 1 km a je príjemnou prechádzkou a spestrením dovolenky. Byť v celodrevenej stavbe, s nádhernými maľbami a výzdobou je nezabudnuteľný zážitok.

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina

Múzeum Liptovskej dediny Pribylina vytvára kópiu stredovekej dedinky na Liptove. Reprezentuje typické znaky ľudového staviteľstva, roľníckych a remeselníckych vrstiev.

Deň Svätého Huberta patrí k najkrajším podujatiam organizovaným v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. V roku 2013 bol zorganizovaný 22. Septembra.

Po ukončení poľovníckych ceremoniálov môžu návštevníci  súťažiť v hádzaní flinty do žita a vo vábení jeleňa a ostatných druhov zveri. Pre deti býva vyhlásená súťaž v česaní ovčej vlny, boj o lyžičku včelieho medu a môžu sa zabaviť aj v priestoroch expozície Považskej lesnej železničky.

Turistov zabávajú hudobné skupiny z Liptova, varí sa jelení guláš a býva vyhlásená aj dražba na jelene.

Deň Sv. Huberta je naozaj rozprávkovým podujatím, ktoré treba vidieť a prežiť!